Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Croeso i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

2015-2016 - Blwyddyn llawn joio, cystadlu, dysgu a chymdeithasu. Cyfle i ddysgu sgiliau newydd megis barnu stoc, siarad yn gyhoeddus, chwaraeon, canu a dawnsio, ond i enwi rhai!  Blwyddyn a bywyd llawn dop! Y cyfan yn ran o flwyddyn yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc LLANWENOG.

Croeso i ti ymuno gyda ni. Dere mlan, dere i joio!

llun

Mae’r clwb yn cwrdd yn ysgol Gynradd Llanwenog, bob nos Lun am 7:30 o’r gloch. (oni bai nodir yn wahanol yn y rhaglen.)

Dewch i ymuno â ni!

Digwyddiadau

TAITH DDIRGEL
27ain o Fehefin, Cwrd yn Drefach am 7yh
CYFARFOD BLYNYDDOL Y CLWB
Ysgol Llanwenog am 7:30yh

Newyddion

Rali’r Sir a’r Sioe Frenhinol 2016

Chwaraeon y Sir 2016

Swyddogion Newydd CFfI Ceredigion 2016-2017

Drama 2016

Cinio Blynyddol CFfI Llanwenog

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cysylltiadau

C.FF.I Ceredigion
C.FF.I Cymru
Facebook
Clonc