Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Croeso i Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

2017-2018. Blwyddyn llawn joio, cystadlu, dysgu a chymdeithasu. Cyfle i ddysgu sgiliau newydd megis barnu stoc, siarad yn gyhoeddus, chwaraeon, canu a dawnsio, ond i enwi rhai!  Blwyddyn a bywyd llawn dop! Y cyfan yn ran o flwyddyn yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc LLANWENOG.

Croeso i ti ymuno gyda ni. Dere mlan, dere i joio!

llun

Mae’r clwb yn cwrdd yn ysgol Gynradd Llanwenog, bob nos Lun am 7:30 o’r gloch. (oni bai nodir yn wahanol yn y rhaglen.)

Dewch i ymuno â ni!