Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Panto 2017

Bu wythnos o gystadlu yn Theatr Felinfach ac erbyn ddiwedd y cystadlu, fe wnaeth y clwb berfformio i safon uchel. Ennillodd y clwb y set orau ar perfformiad technegol orau - Llongyfarchiadau mawr! Diolch yn fawr i Pete a y criw am ysgrifennu y panto ac am ein dysgu.

llunllunllunllunllunllunllunllun