Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Chwaraeon y Sir 2017

Cafodd chwaraeon y sir eu chynnal yn Llambed ar Mai y 12fed. Bu nifer o aelodau’r clwb yn cystadlu mewn amryw o gystadleuthau amrywiol, dyma oedd y canlyniadau:

Rownderi Cymysg - 2il
Hoci Cymysg - 2il
Pel-droed - 4ydd

Cafodd athletau y sir ei chynnal ar y 27ain o Fehefin yn Aberaeron. Da iawn i bob aelod a fuodd yn cystadlu. Dyma y canlaniadau

100m dan 14 - Luned 2il
100m dan 14 - Carwyn 1af
100m dan 26 - Briallt 1af
800m dan 14 - Lois 1af
800m dan 18 - Sioned Fflur 3ydd
800m dan 14 - Jaime 3ydd
800m dan 26 - Meleri 1af
800m dan 26 - Carwyn 2il
Shot dan 26 - Lauren 1af
Shot dan 18 - Carwyn 1af
Shot dan 18 - Elin 1af
Shot dan 14 - Hafwen 1af
Naid hir dan 18 - Twm cydradd 3ydd
Naid hir dan 14 - Nia 3ydd
Naid hir dan 14 - Guto cydradd 2il
Ras gyfnewid merched dan 14 - 2il
Ras gyfnewid merched dan 18 - 2il
Ras gyfnewid bechgyn dan 18 - 2il

1af Overall!!!

llunllunllunllun