Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Chwaraeon Dan Do

Fe fu llwyddiant arall i’r Clwb wrth iddynt ennill ar ddiwedd y cystadlu yn y Chwaraeon dan do a chafodd ei gynnal yn Llanddewi brefi. Llongyfarchiadau i bawb.