Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Cinio Blynyddol CFfI Llanwenog

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y Clwb yng Ngwesty’r feathers, Aberaeron ar y 27ain o Ionawr. Roedd yn noson llawn dathlu llwyddiant y clwb dros y flwyddyn, roedd y bwyd yn flasus iawn ac mi blesiodd bawb. Cafwyd araith gan llywydd y clwb sef Eilir, Tandderi, yn son am holl lwyddiant a chanlyniadau’r cystadleuthau yr oedd y clwb wedi cystadlu ynddynt dros y flwyddyn. Cyhoeddwyd Lauren Jones fel Aelod Hyn Mwyaf Gweithgar y Clwb, a Elin Davies fel Aelod Iau Fwyaf Gweithar y Clwb am y flwyddyn.

llunllunllunllunllunllunllunllunllunllunllun