Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Diwrnod Maes 2018

Ymddangosodd ddiwrnod maes ym Mart Tregaron ar y 10fed o Hydref, 2015 unwaith yn rhagor yn llwyddiannus i GFfI Llanwenog wrth ddod yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu. Dyma’r canlyniadau:

BARNU STOC
- Dan 18; Elin Davies, Owain Jones, Osian Davies a Ben lewis.

FFENSIO IAU
- Osian Davies, Ben Lewis a Gruff Tomos

TRIMIO OEN
- Rhys Williams

ADDURNO COEDEN NADOLIG
- Lleucu Rees a Teleri Evans

TRACTOR & LOADER
- Tomos Evans

CHICKEN JOINTING
Elin Davies

FFERM FACTOR
Elin Davies a Nia Morgans