Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Eisteddfod 2017

 

 

Canlyniadau llwyddiannus eleni eto i GFFI Llanwenog yn Eisteddfod y Sir, ym Mhafiliwn Bontrhydfendigaid. Ar ddiwedd yr holl gystadlu, daeth Llanwenog i’r brig. Hefyd enillodd y clwb y tarian am y gwaith cartref.
Canlyniadau’r llwyfan-
Meim - 3ydd mas o 15
Parti llefaru - 1af
Luned Mair yn ennill y gadair
Côr - 3ydd
-Parti Deulais: 1af
-Ensemble: 1af
-Parti Llefaru: 1af
-Llefaru 26 neu iau: Elin Haf Jones 2il a Luned Mair 3ydd
-Llefaru 21 oed neu iau: Briallt Williams
-Unawd 16 oed neu iau: Carys Evans 3yd
-Llefaru 13 oed neu iau: Ffion Davies cydradd 3ydd
-Lleferu 16 oed neu iau: Hanna Davies 2il
-Canu EmynNofis: Sioned Davies 2il a Hanna Davies 3ydd
-Cadair:Ennill oedd Luned Mair ac yn gydradd 3ydd Twm Ebbsworth
-Goron: gydradd 3ydd Luned Mair a Twm Ebbsworth

 

 

 

 

 

 

 

 

llunllunllunllunllun