Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Eisteddfod CFfI Cymru 2017

Derbyniodd CFfI Llanwenog canlyniadau arbennig yn Eisteddfod C.Ff.I Cymru. Cynhaliwyd yr Eisteddfod ar yr 18fed o Dachwedd, yn Landudno.
Bu nifer fawr o aelodau’r clwb yn cystadlu y flwyddyn hon, mewn sawl cystadleuaeth.

CYSTADLEUTHAU Gwaith Cartref

Gadair: 2il Luned Mair
Cystadleuaeth i aelodau 21 oed neu iau: 1af Meinir Davies
Cyfansoddi cân: 2il Elin Davies
Cyfansoddi Drama: 1af Luned Mair
Cyfansoddi sgets: 1af Twm Ebbsworth
Frawddeg: 1af Elin Jones
Luned Mair ennill tlws am y cystadleuaeth ddrama orau

llunllun