Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Rali’r Sir a’r Sioe Frenhinol 2017

Cafodd Rali’r sir ei chynnal eleni yn Felinfach ar yr 2ail o Fehefin, roedd yn ddiwrnod llawn cystadlu brwd a llwyddiant i lawer o aelodau’r clwb. Braf oedd gweld Elin Haf Jones fel brenhines y sir ar lwyfan y rali. Roeddet yn edrych yn brydferth iawn Elin. Ar ddiwedd yr holl cystadlu, roedd y clwb yn gydradd 6ed, ac fe wnaethom ddod yn ail yn y Cwpan Gwynne eleni. Dyma oedd canlyniadau’r rali eleni:

Coginio: Nia Morgans a Guto Ebbsworth - 2il
Crefft: Carwyn Davies - 2il
Pryf gylch: 2il
Gwisgo i fyny: 2il
Cneifio: Steffan Jenkins - 1af
Ar y newyddion: 2il
Generation Game: 4ydd
Canu: 4ydd
Room: 5ed

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gystadlu a chynrychioli’r clwb yn y Rali! Good job!

llunllunllunllunllunllunllun