Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cynhaliwyd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg ar gampws Theatr Felinfach ar y 21ain o Ionawr. Fe ddaeth y clwb yn 3ydd ar ddiwedd y cystadlu.
Dyma’r canlyniadau:

DAN 14
Cadeirydd: Sioned Fflur 1af
Darllen: 3ydd Ffion a 1af Sioned Fflur
Tim Llanwenog B yn 2il, roedd y tim yn cynnwys- Lleucu, Lois a Luned
1af Llanwenog A, Sioned Fflur, Ffion a Hafwen
Sioned Fflur a Ffion yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru.

DAN 16
Cadeirydd: 2il Hanna

DAN 21
Cadeirydd: 2il Meinir

DAN 26
Cadeirydd - cydradd 3ydd Sioned
Tim 3ydd