Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Siarad Cyhoeddus Saesneg

Bu’r cystadlu yn llwyddiannus i G.Ff.I Llanwenog wrth i’r clwb dod yn gydradd 1af ar ddiwedd y dydd.
Dyma’r canlyniadau;

DAN 14
Cadeirydd - cydradd 3ydd Lleucu a Sioned Fflur
Darllenydd - cydradd 2il Sioned Fflur ( sioned yn mynd i gynrychioli Ceredigion yn y tîm dan 14 yng Nghymru )
Tim Llanwenog B yn cynnwys: Sioned Fflur, Ffion, a Carys yn 2il

DAN 16
Siaradwr - Elin yn 2il
Diolchydd - Ben 1af ( Ben yn mynd ymlaen i gynrychioli tîm dan 16 yng Nghymru )
Tim Llanwenog B: Cydradd 2il ( Elin, Hafwen a Nia )

DAN 21
Cadeirydd - Meleri 2ail
Tim Llanwenog A: Meleri, Lauren, Twm a Rhys yn 3ydd

DAN 26
Cadeirydd - Luned Mair 1af

llun