Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Swyddogion Newydd CFfI Ceredigion 2017-2018

Ar y 16eg o Fawrth, cynhaliwyd Ddawns Dewis Swyddogion blynyddol CFfI Ceredigion yng nghwesty Llanina, Llanarth. Bu llwyddiant i aelod o’r clwb wrth i Elin haf jones cael ei dewis yn frenhines y sir am y flwyddyn.Llongyfarchiadau mawr i ti Elin a phob lwc am y flwyddyn sydd i’w ddod. Edrychwn ymlaen i dy weld ar lwyfan y Rali yn felinfach.

llun