Clwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog

Swyddogion

llun

Cadeirydd

Sioned Davies
Llys y Wawr, Cwmsychbant
07790856475


llun

Is-Gadeirydd

Lauren Jones
Awel y Gors, Gorsgochllun

Ysgrifennydd

Meleri Davies
Tyngrug Isaf, Cwmsychbant
07534241277


llun

Is-Ysgrifennydd

Meinir Davies
Caerwenog, Cwmsychbantllun

Trysorydd

Meinir Davies
Caerwenog, Cwmsychbant

07411002217
llun

Is-Drysorydd

Ffion Jenkins
Tyllwyd, Maesdir

 
llun

Ysgrifennydd y Rhaglen

Carwyn Davies
Caerwenog, Cwmsychbantllun

Gohebydd y Wasg

Carys Evans
Rhydsais, Gorsgochllun

Ysgrifennydd Cofnodion

Osian Davies
Fronheulog, Cwmsychbantllunllun

Swyddog Gwefan

Nia Morgans a Hafwen Davies

Llyfr Lloffion

Meleri Davies, Elin Davies, Lois Jones , Lleucu Rees a Luned Jones
llun

Llywydd

Nia Evans
Dolfedw, Llanybydder